KONCERT V SYNAGÓGE 2022
This year´s concert will take place on September 6, 2022 in Liptovský Mikuláš Synagogue. The concept of the concert originates from a meeting of prominent Central European personalities dominating the Visegrad region. Singers Lenka Dusilová and Richard Muller and their groups, in cooperation with instrumentalists Joanna Duda and Oskar Török, will create a genuine artistic experience. Prior to the concert, on September 5, a non-public discussion between the current director of the IVF and his predecessors will take place in the synagogue. This event will be recorded directly in the synagogue. The debate will be complemented by songs that have been played at Mosty Gesharim concerts over the past 31 years. RTVS plans to show the recording of the concert as well as of the debate during its Christmas program.
Tohoročná koncepcia koncertu MOSTY-HIDAK-GESHARIM-PHURTA-BRIDGES 2022 vychádza zo stretnutia výrazných stredoeurópskych osobností dominujúcich vyšehradskému priestoru. Speváci Lenka Dusilová a Richard Muller, v spolupráci s ich skupinami, spolu s inštrumentalistami Joannou Dudou a Oskarom Törökom, určite vytvoria program plný výrazných umeleckých zážitkov. Koncertu bude 5.9.2022 predchádzať televízna beseda terajšieho riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu s jeho predchodcami, natáčaná priamo v synagóge. Besedu budú dopĺňať skladby, ktoré na Mostoch odzneli za uplynulých 31 rokov. RTVS plánuje uviesť záznam z koncertu, ako aj TV besedu vo svojom vianočnom vysielaní.